Na vrh
  • 4°C Rijeka
  • 4°C Krk
  • 4°C Cres
  • 2°C Opatija
  • -18°C Split

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja- PDF format

Turistička agencija Autotrans d.o.o. pruža  usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
Poslove  turističke agencije vodi : Tamara Černeka, direktorica


PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8 DANA OD DANA POVRATKA S PUTOVANJA NA ADRESU:
AUTOTRANS d.o.o., Turistička agencija, Šetalište 20.travnja 18, 51 557 CRES 
Fax: 051 337 209 , E-mail: atravel@autotrans.hr
Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
 
Inspekcijski nadzor turističke agencije  provode nadležni turistički inspektori sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

 

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa novostima iz naše ponude.